POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Dolní Vlčkovice 94

544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší

SPOJTE SE S NÁMI

e-mail: info@sdhvlckovice.cz

info linka: +420 732 961 184

KRIZOVÁ LINKA

V případě ohrožení života nebo jiných krajních situací volejte linku 112.

PRÁVNÍ INFORMACE

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vlčkovice v Podkrkonoší
Dolní Vlčkovice 94
544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší

IČ: 75099446
DIČ: –
IDDS: 9cpwsuu
V obchodním rejstříku je tento pobočný spolek zapsán pod spisovou značkou L 37594, u Městského soudu v Praze.

Zodpovědná osoba: Josef Petrásek, starosta SDH

KONTAKTNÍ OSOBY

Josef Petrásek

starosta SDH
mobil: +420 777 848 126
e-mail:

Vojtěch Volf

náměstek starosty, informace
mobil: +420 732 961 184
e-mail: info@sdhvlckovice.cz

Miloslav Maťátko

správce Mercedesu, strojník
mobil: +420 776 288 197
e-mail: mercedes@sdhvlckovice.cz

Milan Šibor

vedoucí mladých hasičů
mobil: +420 732 344 313
e-mail: sibor@sdhvlckovice.cz

Jaroslava Šiborová

jednatelka
mobil: +420 732 874 105
e-mail: siborova@sdhvlckovice.cz

Adéla Brokešová

pokladnice
mobil: +420 604 461 095
e-mail: brokesova@sdhvlckovice.cz

ZEPTEJTE SE NÁS...