6. ledna 2024 byla započata letošní hasičská sezóna tradiční výroční schůzí jejich členů, výboru a přátel sboru. Pro tento rok byla poprvé uspořádána v prostorech naší nové Hasičské zbrojnice. Po milém přivítání jsme se přesunuli ke standartním bodům programu,...