Tradiční pálení čarodějnic se stezkou plnou úkolů, soutěží a odměn se tradičně uskuteční 30.4.2024. Začátek čarovné stezky od 18 hod. u obecního úřadu. Další program u naší Hasičské zbrojnice. Více info na events.vlckovice.cz